Ajuntament de Sant Joan de Labritja
971 33 30 03 - info@santjoandelabritja.com
ajuntament.jpg
cabecera-ayto_4.jpg

banner certificados

perfil contratante

PlataformaContratacion

folletoVirtualSenderismo

BannerFacebook

SedeElectronica

Comunicació prèvia

Documentació necessària:

  • Plànol de situació de l'obra a escala 1:5000 en sòl rústic, i a escala 1:1000 en sòl urbà.
  • Croquis de l'estat actual i de les modificacions a realitzar, fitat o a escala.
  • Fotografia de les façanes
  • Pressuposto detallat de les obres, signat per constructor o tècnic competent.
  • Últim rebut d'IBI urbana.
  • Còpia de l'escriptura de propietat.
  • Justificant pagament conjunt: Taxes (1% + 10 € quota fixa) i Impost 4%. Tots dos respecte al pressuposat execució material.
  • Justificant dipòsit del 5% del pressuposat execució material per la gestió de residus, a reintegrar en acreditar el tractament dels mateixos a través de gestor autoritzat.

Descarrega sol·licitud llicencia Comunicació prèvia