Ajuntament de Sant Joan de Labritja
971 33 30 03 - info@santjoandelabritja.com
ajuntament.jpg
cabecera-ayto_1.jpg

banner certificados

perfil contratante

PlataformaContratacion

folletoVirtualSenderismo

BannerFacebook

SedeElectronica

Expedient activitats

Documentació necessària

  • Instància
  • Projectes redactats per Enginyer Tècnic Industrial ( 4 si s'ha d'enviar al Consell Insular i 2 si no s'hi ha d'enviar)
  • Escriptura de propietat del Local o document que acrediti la disponibilitat del mateix
  • Pagament de la Taxa

(Amb aquesta documentació, previs els tràmits oportuns es concedeix la llicència d’Instal·lació)

Posteriorment, per a atorgar la llicència d'OBERTURA I FUNCIONAMENT haurien d'aportar:

  • Certificat de final d'obra o instal·lació del tècnic redactor del projecte.
  • Cèdula d'habitabilitat del local